Compliance Organisatie

Ethisch en rechtmatig handelen is een topprioriteit voor de Oetker-Group (moedermaatschappij van NewCakes) in haar eigen bedrijfsactiviteiten en in haar relaties met alle zakelijke partners en klanten. Door de sterke internationale groei van de Oetker-Group en de toenemende wettelijke vereisten is het onderwerp Compliance daarom aanzienlijk belangrijker geworden. Daarom werd een Compliance Management Systeem ontwikkeld voor de gehele Oetker-Groep.

In het kader van dit systeem is een Compliance Organisatie opgericht waarvan de Compliance Officers als neutrale en onafhankelijke contactpersonen beschikbaar zijn voor alle vragen met betrekking tot het onderwerp Compliance.

Bovendien heeft de Oetker-Group een klokkenluidersregeling opgesteld die individuen, bedrijven en andere organisaties in staat stelt om schendingen van toepasselijke wetgeving (bijv. omkoping, fraude, schending van mensenrechten en milieuregels), van de interne richtlijnen van de Oetker-Group (bijv. of Conduct) of van de Oetker-Group’s Supplier Code of Conduct of zorgen over een mogelijke of daadwerkelijke overtreding van deze voorschriften.

Als u informatie heeft over mogelijke wetsovertredingen met betrekking tot een bedrijf van de Oetker-Group, heeft u verschillende mogelijkheden om ons uw informatie te bezorgen, ook anoniem via ons Compliance Hotline-systeem.

Binnen het kader van een reglement hebben we de interne verantwoordelijkheden en de afhandeling van hints en klachten vastgelegd.

De volgende meldingskanalen zijn beschikbaar:

  • Compliance Hotline van de Oetker-Group – Anonieme berichtverzending:  https://coho.oetker-group.com
  • Rapportage per e-mail aan de Compliance Organisatie van de Oetker-Group: compliance@oetker-group.com
  • Rapportage per brief aan: Dr. August Oetker KG, Corporate Compliance Committee, Lutterstraße 14, 33617 Bielefeld, Germany
  • Telefonisch melden via een (gratis) telefoondienst middels een spraakbericht
  • Meldingen door medewerkers van de Oetker-Group aan de directie, supervisor, (Group) Compliance Officer of anderszins aangewezen contactpersoon van de betreffende dochteronderneming (bijvoorbeeld in het kader van een persoonlijk gesprek).

Wij zullen de zaak zorgvuldig onderzoeken en, indien nodig, de nodige maatregelen nemen.